Skip to Main Content

Komorni sastav – od 2 do 12 članova

Komorni sastav 1. (rođeni 2005. i mlađi)

1. Klavirski duo CeDeVita, (Hrvatska)
2. Kvartet flauta "Take Four", (Hrvatska)
3. Kvartet Mali violinista, (Bosna i Hercegovina)
4. Trio BBK, (Hrvatska)
5. Trio LET, (Hrvatska)
6. Trio violončela, (Hrvatska)
7. Trio Vodice, (Hrvatska)
8. Ansambl Bum Bam, (Hrvatska)
9. Duet violina Mia i Lucija, (Hrvatska)
10. DuKvintet, (Hrvatska)
11. Duo B-ES Dim, (Hrvatska)
12. Duo Kanižaj - Bracović, (Hrvatska)
13. ET kvartet GŠ V. Lisinskog Bjelovar, (Hrvatska)

Komorni sastav 2. (rođeni 2000. i mlađi)

1. TET kvintet GŠ V. Lisinski Bjelovar, (Hrvatska)
2. BRASS KVARTET GŠ V. Lisinski Bjelovar, (Hrvatska)
3. Brass kvintet GU Elly Bašić, (Hrvatska)

Komorni sastav 3. (bez dobnog ograničenja)

1. Sedmero veličanstvenih, (Hrvatska)

Solist

Solisti 1. (rođeni 2012. i mlađi)

1. Kašnar Emanuela, violončelo (Hrvatska)
2. Knapić Alani, violina (Hrvatska)
3. Kukulj Ivan, gitara (Hrvatska)
4. Lazar Janko, klavir (Hrvatska)
5. Medo Zita, violončelo (Hrvatska)
6. Međugorac Andorni, violončelo (Hrvatska)
7. Međugorac Denonis, oboa (Hrvatska)
8. Novosel Lara, violončelo (Hrvatska)
9. Ozimec Vida, flauta C (Hrvatska)
10. Švaljek Magdalena, flauta C (Hrvatska)
11. Tomljanović Andrej, klavir (Hrvatska)
12. Zavada Fran, klavir (Hrvatska)
13. Zidarić Franka, klavir (Hrvatska)
14. Blažina Saša, gitara (Croatia)

Solisti 2. (rođeni 2010. i mlađi)

1. Kodelja Gloria, violina (Hrvatska)
2. Kozina Gita, violončelo (Hrvatska)
3. Kušer Tamara, gitara (Hrvatska)
4. Lasan Roko, eufonij (Hrvatska)
5. Lisjak Mia, violončelo (Hrvatska)
6. Maček Marko, klavir (Hrvatska)
7. Naglić Adam, truba (Hrvatska)
8. Novaković Amia, flauta C (Hrvatska)
9. Pavlović Ivan, saksofon alt (Hrvatska)
10. Radojević Kiara, saksofon alt (Hrvatska)
11. Rendić Adam, klavir (Hrvatska)
12. Sakač Lara, violina (Hrvatska)
13. Strikić Chiara, saksofon alt (Hrvatska)
14. Stupar Magdalena, klavir (Hrvatska)
15. Šantak Mia, gitara (Hrvatska)
16. Šarić Dora, klavir (Hrvatska)
17. Šimunec Dora, gitara (Hrvatska)
18. Širol Leona, klavir (Hrvatska)
19. Špoljar Lovro, gitara (Hrvatska)
20. Teskera Grigor, truba (Hrvatska)
21. Tomorad FIlip, gitara (Hrvatska)
22. Troskot Toni, eufonij (Hrvatska)
23. Vine Franko, saksofon alt (Hrvatska)
24. Vuković Lara, flauta C (Hrvatska)
25. Zagrajski Grgur, klavir (Hrvatska)
26. Zlatoper Tonija, klavir (Hrvatska)
27. Aničić Tamara, violina (Bosna i Hercegovina)
28. Cvitković Karlo, trombon (Hrvatska)
29. Ćatić Paula, violina (Hrvatska)
30. Dučić Šimun, trombon (Hrvatska)
31. Guzsvány Márton, Violončelo (Hrvatska)
32. Hren Katja, klarinet (Hrvatska)

Solisti 3. (rođeni 2008. i mlađi)

1. Kanižaj Ana, violina (Hrvatska)
2. Kantarević Veronika, truba (Hrvatska)
3. Krtalić Ela, violina (Bosna i Hercegovina)
4. Kučić Anja, klavir (Hrvatska)
5. Kuleš Dora, violončelo (Hrvatska)
6. Lulić Jakov, trombon (Hrvatska)
7. Marković Lovro, violončelo (Hrvatska)
8. Markuš Ema, klarinet (Hrvatska)
9. Miškić Franka, klavir (Hrvatska)
10. Ovas Antonio, klavir (Hrvatska)
11. Radojević Mateo, saksofon alt (Hrvatska)
12. Rajtarić Tibor, truba (Hrvatska)
13. Rakić Brigita, saksofon alt (Hrvatska)
14. Ratković Matej, klavir (Hrvatska)
15. Rupić Emil, truba (Hrvatska)
16. Sušilo Emma, violina (Hrvatska)
17. Šarić Petra, klavir (Hrvatska)
18. Škreblin Lana, klarinet (Hrvatska)
19. Štaba Petar, gitara (Hrvatska)
20. Traven Andrija, klavir (Hrvatska)
21. Vio Adrian, klavir (Hrvatska)
22. Vojvodić Miran, klarinet (Hrvatska)
23. Vučinović Jakov, klavir (Hrvatska)
24. Žamić Grgo, saksofon alt (Hrvatska)
25. Amidžić David, harmonika (Hrvatska)
26. Bilić Bruno, saksofon alt (Hrvatska)
27. Biočić Ozana, klavir (Hrvatska)
28. Bojović Petar, violina (Bosna i Hercegovina)
29. Borovina Mia, violina (Hrvatska)
30. Buždon Teo, violina (Hrvatska)
31. Ćatić Đive, violončelo (Hrvatska)
32. Deriš Andrej, klavir (Hrvatska)
33. Ećimović Josip, klavir (Hrvatska)
34. Fucak Dora, gitara (Hrvatska)
35. Futivić Matej, gitara (Hrvatska)
36. Jagodić Tonka, violončelo (Hrvatska)
37. Juranko Ivan, klavir (Hrvatska)

Solisti 4. (rođeni 2006. i mlađi)

1. Kotarski Jurica, truba (Hrvatska)
2. Margitić Vito, saksofon alt (Hrvatska)
3. Međugorac Rien, gitara (Hrvatska)
4. Nodilo Iva, violončelo (Hrvatska)
5. Pavletić Daren, saksofon alt (Hrvatska)
6. Pavlović David, gitara (Hrvatska)
7. Potnar Inga, violina (Hrvatska)
8. Saliba Lara, violina (Hrvatska)
9. Šoštarko Valentino Vid, klarinet (Hrvatska)
10. Turk Lucija, klavir (Hrvatska)
11. Vidović David, klarinet (Hrvatska)
12. Aničić Filip, violina (Bosna i Hercegovina)
13. Bujan Luka, trombon (Hrvatska)
14. Drešar Roko, violina (Hrvatska)
15. Franjić Tara, harfa (Hrvatska)
16. Gjorgiev Stefan, truba (Hrvatska)
17. Jakopović Monika, klavir (Hrvatska)
18. Jandrašek Eva, violončelo (Hrvatska)
19. Jurković Dunko, truba (Hrvatska)

Solisti 5. (rođeni 2003. i mlađi)

1. Kapec Petra, flauta (Hrvatska)
2. Kekez Marta, violončelo (Hrvatska)
3. KORBAR Regine, violončelo (Hrvatska)
4. Međugorac Inon, gitara (Hrvatska)
5. Miškić Marta, flauta C (Hrvatska)
6. Petrović-Poljak Ivan, klavir (Hrvatska)
7. Rabadan Hana, violončelo (Hrvatska)
8. Ramljak Mladjenović Ema Mirena, violončelo (Hrvatska)
9. Rudelić Josip, flauta C (Hrvatska)
10. Sviben Korina, klavir (Hrvatska)
11. Turković Damijan, brač (Hrvatska)
12. Žaja Katarina, flauta C (Hrvatska)
13. Žamić Karlo, saksofon alt (Hrvatska)
14. Adanić Vid, bisernica (Hrvatska)
15. Borota Jakov, trombon (Hrvatska)
16. Božić Sara, klavir (Hrvatska)
17. Bukovnik Anamarija, violončelo (Hrvatska)
18. Čehok Lucija, klavir (Hrvatska)
19. Čerić Andrej Eme, truba (Hrvatska)
20. Grlić Marija Klara, flauta C (Hrvatska)
21. Jancetić Ema, oboa (Hrvatska)

Solisti 6. (rođeni 2000. i mlađi)

1. Kuveždić Lucija, klavir (Hrvatska)
2. Mihalić Roman, klavir (Hrvatska)
3. Palac Jana, violina (Hrvatska)
4. Palić Patrik, truba (Hrvatska)
5. Primorac Maja, klavir (Hrvatska)
6. Roce Letizia Ulika, violina (Hrvatska)
7. Rogošić David, rog (Hrvatska)
8. Špoljarić Patrik, orgulje (Hrvatska)
9. Vorel Katarina, klavir (Hrvatska)
10. Atanasov Adam, klarinet (Slovenija)
11. Burazer Marta, klarinet (Hrvatska)
12. Cindrić Filip, harmonika (Hrvatska)

Solisti 7. (bez dobnog ograničenja)

1. Šimić Filip, violina (Hrvatska)
2. Šket Petra, klavir (Hrvatska)
3. Šredl Jakov, violina (Hrvatska)
4. Vojvodić Zvjezdan, klavir (Hrvatska)
5. Jelavić Tomislav, gitara (Hrvatska)